ANBI

Draagt u bij aan de Vermaning?

Wij zijn een ANBI

De Stichting Zuidervermaning is met ingang van 30 april 2019 een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Tevens is de Stichting aangemerkt als een Culturele ANBI.

RSIN nummer ( Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8591 63 180

Dat betekent dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om de stichting eenmalig of periodiek te schenken. Er gelden wel enkele regels. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan. En met bankafschriften of kwitanties moet bij de belastingdienst kunnen worden aangetoond dat er daadwerkelijk een gift of giften zijn gedaan. Meer informatie hierover is te vinden op de betreffende website van de Belastingdienst.

Legaten
Het is een trieste aanleiding, maar het maakt De Stichting Zuidervermaning Westzaan toch heel blij: een legaat. Er zijn mensen die ANBI-instellingen opnemen in hun testament. Dat zouden veel meer mensen kunnen doen. Investeer een deel van uw vermogen in ons mooie gebouw en maak daarmee heel veel mensen blij!

Beloningsbeleid van de Stichting

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Zie verder het beleidsplan van de Stichting en de financiele verantwoording: