gebouwd in 1731

Over de Zuidervermaning

De Zuidervermaning, gebouwd in 1731, is een van de oudste gebouwen van Westzaan. Deze schuurkerk is nog incidenteel in gebruik als “vermaanhuis” van de doopsgezinde gemeente, maar is vooral de culturele ontmoetingsplaats van het dorp. Door de bijzondere bouw en prachtige, landelijke ligging is deze kerk, met zijn sobere pracht, een uitstekende locatie voor uw zakelijke of persoonlijke evenementen.
Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan: • het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties • de leefbaarheid van steden en dorpen • de toegankelijkheid van monumenten en • het behoud van het restauratieambacht

Stadsherstel Amsterdam is een vennootschap met een maatschappelijk doel; aandeelhouders ontvangen een bescheiden dividend. De overige verdiensten blijven binnen het bedrijf om nieuwe projecten te kunnen restaureren. De organisatie verricht haar werkzaamheden met respect voor monumentaal erfgoed, de omgeving, huurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met een restauratieomzet van gemiddeld tien miljoen euro per jaar en een bezit van ruim 500 panden is Stadsherstel Amsterdam de grootste restaurerende organisatie van Nederland.

De aan de organisatie gelieerde Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam telt ruim 2500 vrienden en ondersteunt al meer dan 35 jaar het restauratiewerk van Stadsherstel Amsterdam.

Bijzondere monumenten

Stadsherstel richt zich naast woningen ook op grotere monumentale panden als kerken, forten en industriële monumenten. Eind 1999 fuseerde de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. met de N.V. Amsterdams Monumenten Fonds (AMF). Zij gingen samen verder onder de naam Stadsherstel Amsterdam en is de afdeling Verhuur Bijzondere Locaties opgericht. Deze zet zich in om bijzondere grote gebouwen een succesvol tweede leven te geven als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen. Deze monumenten zijn regelmatig open voor publiek dankzij enthousiaste vrijwilligers.

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Stadsherstel Amsterdam is door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aangewezen als een organisatie voor monumentenbehoud. Dit zijn organisaties die zich de instandhouding van moeilijk te exploiteren monumenten ten doel stellen.

Zie ook de informatie over de Zuidervermaning op de site van Stadsherstel.