Aanvang: 11:00 Sluiting 16:00
Kaarten: Toegang is gratis

Wij besteden vandaag aandacht aan twee onderwerpen: Programmering van PinksterZaan in de Zuidervermaning en een nieuwe expositie.

Pinksterzaan
Dat omvat optredens in Zuidervermaning, kunststof schaatsbaan tegenover Jongwijs, stempelpost fietsroute op schanslocatie Westzanerdijk.
Festival PinksterZaan pakt op 20 en 21 mei flink uit tijdens de omvangrijke programmering van 450 jaar Zaans Ontzet én PinksterDrie.
De fietsroute langs 14 voormalige schanslocaties en allerlei cultuurlocaties in de Zaanstreek, loopt ook door Westzaan.

In de Zuidervermaning vinden op Tweede Pinksterdag drie optredens plaats:

  • 11:00 – 12:00 uur Pinkster3Vuur, vertelling met harpmuziek door historica Gonda Kaai;
  • 13:00 – 14:00 uur lezing Jaq Veth over Schansen aan de Zaan;
  • 15:00 uur voordracht stadsdichter Lisa van Tongeren

Expositie Het Zaanse landschap in de Zuidervermaning
In de Zuidervermaning vindt deze zomer een expositie plaats van schilderijen van Willem Tip.
Willem Tip, die al enkele jaren lessen volgt bij de  schilder Gerrit Schoone en daarnaast lid is van de Zaanse Schilderkring, vindt zijn inspiratie vooral in het Zaanse landschap met zijn vele historische gebouwen, molens en het weidelandschap er omheen. Een onuitputtelijke bron voor zijn werk zijn ook de dieren die hier te zien zijn, huisdieren maar ook het vee in de wei.

De illustraties hieronder geven een indruk van zijn werk.

De tentoonstelling, die geopend wordt op Tweede Pinksterdag, 20 mei a.s., kan tijdens de openingsuren van de Zuidervermaning bezocht worden tot aan de Open Monumentendag, begin september a.s.

Koffie en thee staan klaar.