Aanvang: 20:00  Let op! aanvangstijd is gewijzigd
Toegang: €7,50 Prijs inclusief pauzedrankje
Tickets bestellen

Het thema in de Zuidervermaning is dit voorjaar Westzaan ziet ze vliegen! Vandaag wordt dit thema afgesloten met een avond over verschillende aspecten van het voor Westzaan en omgeving zo aanwezige vliegverkeer:
Een informatieve avond voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer van en naar Schiphol.

Hieraan werken mee:

 • LuchtVerkeersleiding Nederland:
  Maartje van der Helm (General Manager Performance & Development Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL))
  Maartje vertelt hoe LVNL zorgt voor een veilige begeleiding van het vliegverkeer, laat zien welke vliegtuigen over de Zaanstreek vliegen en zal ingaan op de bijdrage van LVNL aan het verminderen van geluidshinder voor bewoners in de omgeving.
 • Luchthaven Schiphol:
  Kees Boef (directeur Corporate Affairs Schiphol Group) gaat in op de acht speerpunten die Schiphol heeft gekozen om te komen tot een stiller, schoner en beter Schiphol en een betere balans met de leefomgeving.
 • Gemeente Zaanstad:
  wethouder Wessel Breunesse, portefeuillehouder Schiphol,  legt het e.e.a uit over het standpunt van Zaanstad  en de rol, positie, en invloed van de gemeente op Schiphol en op het vliegverkeer boven Zaanstad.
 • Een lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol:
  Wil Spaanderman, bewonersvertegenwoordiger in de MRS vertelt over de rol van dit nieuwe adviesorgaan en zijn positie daarin.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Vragen kunnen ook van tevoren worden gemaild naar programma@zuidervermaning.nl

De avond wordt geleid door Hans Luiten, een voorzitter met veel ervaring (www.hansdevoorzitter.com)

Ook is nog steeds de expositie van vogelfoto’s die door de Vogelwacht Zaanstreek beschikbaar zijn gesteld te bekijken.

Over de presentatoren:

Maartje van der Helm is General Manager Performance & Development bij LVNL en lid van het Corporate Management Team. Ze werkt nauw samen met partners zoals luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven
Schiphol, andere luchtverkeersleidingsorganisaties in Europa, het Commando Militaire Luchtmacht en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om waardevolle oplossingen te creëren om geluidsoverlast,
brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen en de LVNL-prestaties verder te verbeteren. Maartje is nauw betrokken bij het programma Luchtruimherziening en bij de integratie van drones in het Nederlandse luchtruim. Dit doet zij in nauwe samenwerking met verschillende nationale en internationale stakeholders.
Als voorzitter van het Bestuur van het Knowledge and Development Center (KDC) heeft zij de opdracht om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Maartje heeft communicatie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en behaalde haar Master Business
Administration aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Kees Boef is directeur Corporate Affairs van Schiphol Group. Zijn afdeling is verantwoordelijk voor Omgevingsbeleid en communicatie. Het 8 puntenplan, maar ook het minder hinder programma vallen hieronder. Daarnaast is zijn afdeling verantwoordelijk voor mediarelaties en contacten met belangrijke stakeholders van de luchthaven. Hiervoor was hij onder andere Directeur Corporate Communicatie van Achmea en de Managing Director van Burson-Marsteller Den Haag. Kees Boef was eerder (1999) ook Public Affairs adviseur voor Schiphol Airport en maakte de ontwikkelingen van de luchthaven dus over een langere periode mee.

 

Wessel Breunesse is wethouder Milieu van de gemeente Zaanstad. Een brede portefeuille die gaat over bodemverontreiniging, geur, luchtkwaliteit én geluid – geluid van zowel verkeer, spoor als luchtvaart. Zaanstad is een gemeente onder de routes van de Polderbaan én Zwanenburgbaan. Hierdoor vliegen bijna dagelijks honderden vliegtuigen over delen van Zaanstad, waaronder Westzaan.

Breunesse wil dat de geluidshinder van het luchtverkeer voor bewoners afneemt, maar Zaanstad heeft geen directe zeggenschap over beleid rond Schiphol. Daarom probeert de gemeente via andere wegen invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Zo is Zaanstad aangesloten bij de Bestuurlijke Regie Schiphol, een samenwerking van 56 gemeenten en 4 provincies rond de luchthaven. De BRS
richt zich op het verbeteren van de leefomgeving in de hele Schipholregio.

 

Mijn naam is Wil Spaanderman 76 jr. Mijn activiteiten rond Schiphol zijn begonnen in 2012 met mijn wethouderschap in Uitgeest daarbij hoorde ook de portefeuille Schiphol. In december 2012 was er sprake van een “bijna” botsing boven Uitgeest van een vliegtuig richting Polder- en Zwanenburgbaan. Dit was voor mij een extra stimulans om de regio te representeren binnen de Omgevingsraad Schiphol( ORS). Als wethouder nam ik gedurende 4 jaar deel, als vertegenwoordiger van 9-tal gemeenten uit de regio,  in het overleg met Alders samen met de sector, gemeenten, Provincies. In 2019, werd de overlast in mijn woonplaats dusdanig erg dat ik mij heb aangesloten bij Vlieghinder Platform Kennemerland. Ik ben daar voor de Polderbaanregio, dat is van Haarlem tot Alkmaar en Bergen tot aan Zaandam, werkzaam als Clustervertegenwoordiger en vertegenwoordig  zo’n 12 dorpsraden en verenigingen uit deze regio. De MRS is de opvolger van de ORS en bestaat uit 10 clustervertegenwoordigers en een aantal maatschappelijke organisaties en een 5-tal experts.
De MRS kan het ministerie van I&W gevraagd en ongevraagd advies geven over verschillende zaken die de hinder en de aantasting van de leefomgeving rond Schiphol aangaan. In de MRS zitten niet meer de gemeenten en provincies zoal dat wel het geval was in de ORS.
In mijn werkzame leven ben ik jaren actief geweest binnen de financiële sector, vooral in leidinggevende functies. o.a. ben ik directeur geweest van de Hypotheekshop Later ben werkzaam geweest als zelfstandig adviseur.

Dit evenement is onderdeel van het project 'Westzaan ziet ze vliegen'.